Simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji so bienalni dogodek.

KNJIGE PRETEKLIH SIMPOZIJEV so na voljo tukaj.

PRETEKLI SIMPOZIJI

16. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (Ljubljana, 27. 9. 2022)

Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije 27. septembra 2022 v Ljubljani 16. zapored priredil bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Naslov simpozija se je glasil Preteklost in prihodnost.
Predstavitve na simpoziju so bile izbrane med 27 prispevki, ki so bili objavljeni v monografiji Preteklost in prihodnost (prenesi knjigo), ki je 16. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji.

Predstavitve:

1. Modeliranje vodne erozije tal v Sloveniji (B. Vrščaj, P. Kastelic, J. Bergant): ppt
2. Določanje geomorfoloških in hidrogeoloških povezav med vrtačami in jamo Polina peč s 3D laserskim skeniranjem (M. Breg Valjavec, R. Ciglič, J. Tičar, S. Šebela): video, ppt
3. Sezonski vpliv padavin na pojav plazenja do sredine 21. stoletja (M. Jemec Auflič, G. Bokal, Š. Kumelj, A. Medved, M. Dolinar, J. Jež): video, ppt
4. Plenjenje evrazijskega risa (Lynx lynx) in mikrohabitatne reliefne značilnosti: primer analize morfometrije in morfologije vrtač kot lokacij uplenitev parkljarjev (Š. Čonč, U. Fležar, L. Hočevar, T. Oliveira, M. Krofel): video, ppt
5. Vpliv izbora metode na izračun dostopnosti postajališč javnega potniškega prometa (S. Koblar, J. Tiran, N. Razpotnik Visković, M. Gabrovec): video, ppt
6. GIS kot orodje za analizo pokritosti Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile (K. Prah, M. Knez): ppt
7. Terenske meritve mobilnih omrežij 4G (T. Šturm, N. Gaberc): video, ppt
8. Uporaba telematike in geografskih informacijskih sistemov v zavarovalništvu – primer mobilne aplikacije DRAJV (B. Kop, N. Golobič, E. Kolbl, Š. Jereb Planinšek, J. Klement, S. Nograšek, J. Adamec, M. Polgár): video, ppt
9. Uporaba satelitskih posnetkov za spremljanje vodnega potenciala v vinogradih (A. Mangafić, P. Sivilotti, K. Lisjak): video, ppt
10. Flai.ai – spletna aplikacija za samodejno klasifikacijo oblaka točk (K. Čotar, J. N. Dougan): video, ppt
11. Orientacije streh obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji (Ž. Kokalj, G. Stegnar, M. Kovač): ppt
12. Klasifikacija pokrovnosti z uporabo globokega učenja na časovnih vrstah podatkov PlanetScope (A. Marsetič, U. Kanjir): video, ppt15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (Ljubljana, 30. 9. 2020)

Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije 30. septembra 2020 v Ljubljani 15. zapored priredil bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Tokratni naslov se je glasil Modeliranje pokrajine.
Predstavitve na simpoziju so bile izbrane med 19 prispevki, ki so bili objavljeni v monografiji Modeliranje pokrajine (prenesi knjigo), ki je 15. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji.

Predstavitve:
1. Prostorska statistika globin vrtač na Matarskem podolju z metodo Getis-Ord (dr. Timotej Verbovšek): video, ppt
2. Uporaba reliefnega koeficienta za zaznavanje potencialnih območij grbinastih travnikov na osnovi posnetkov laserskega skeniranja površja (LiDAR) (Janez Bergant, Peter Kastelic, dr. Irena Bertoncelj): video, ppt
3. Tipi hidrografskih območij v gričevjih severovzhodne Slovenije glede na značilnosti reliefa in prsti (dr. Mauro Hrvatin, dr. Manca Volk Bahun, dr. Dénes Lóczy): video, ppt
4. Zaznavanje in kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst s satelitskimi posnetki Sentinel-2 (Ana Smerdu, Urša Kanjir, dr. Žiga Kokalj): video, ppt
5. Izdelava visokoločljivega sintetičnega ortofota na osnovi posnetkov Sentinel-2 z uporabo super-ločljivostnih generativnih nasprotniških mrež (Alen Mangafić, dr. Tomaž Žagar): video, ppt
6. Geostatistično modeliranje neolitske poselitve v Panonski nižini (dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik): video, ppt
7. Geoinformacijska podpora preoblikovanju območij volilnih enot in volilnih okrajev (dr. Marko Krevs, mag. Aleš Veršič, dr. Boštjan Rogelj): video, ppt
8. SmarTKarst.eu – spletna navigacijska platforma za razvoj trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini (dr. Mateja Breg Valjavec, Matija Klanjšček, dr. Rok Ciglič): ppt


14. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
(Ljubljana, 26. 9. 2018)

Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije 26. septembra 2018 v Ljubljani 14. zapored priredil bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Tokratni naslov se je glasil Pokrajna v visoki ločljivosti.
Predstavitve na simpoziju so bile izbrane med 23 prispevki, ki so bili objavljeni v monografiji Pokrajina v visoki ločljivosti (prenesi knjigo), ki je 14. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji.

Predstavitve:
1. Uporaba orodij GIS v analizi magnitude in globine potresov v Sloveniji za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti
(Gregor Rajh, dr. Andrej Gosar)
2. Vpliv kamninske podlage na izoblikovanost površja v porečju Lahomnice
(dr. Mauro Hrvatin, dr. Drago Perko)
3. Vzreja modelov višin iz lidarskih podatkov
(dr. Dimitrij Mlekuž)
4. Analiza časovnih vrst SENTINEL-2 za zaznavanje neupravičene rabe na trajnih travnikih
(Nataša Đurić, Urša Kanjir, dr. Tatjana Veljanovski)
5. Historično-geografsko preučevanje novodobne poselitve vršajev z vidika naravne degradacije: primer Zgornjesavske doline
(dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Blaž Komac)
6. Lokalna območja delovne mobilnosti v Sloveniji
(dr. Samo Drobne, Lavra Borovnik, dr. Mitja Lakner)
7. Analiza potovalnih vzorcev uporabnikov mestnega potniškega prometa v Ljubljani
(Simon Koblar, Matej Žebovec)
8. Prometne nesreče v občini Maribor ob različnih vremenskih situacijah
(dr. Danijel Ivanjšič, dr. Igor Žiberna)

13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (Ljubljana, 27. 9. 2016)

Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije 27. septembra 2016 v Ljubljani 13. zapored priredil bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Tokratni naslov se je glasil Prostorski podatki.
Predstavitve na simpoziju so bile izbrane med 23 prispevki, ki so bili objavljeni v monografiji Digitalni podatki (prenesi knjigo), ki je 13. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji.
Na simpoziju se je zbralo prek 90 udeležencev.
Daljše poročilo je objavljeno v tukaj (Geografski vestnik, letnik 88, številka 2).

Predavanja:

1. Uporaba lidarja v jamarstvu (dr. Miha Čekada, Petra Gostinčar)
2. Primernost podatkov projekta Lasersko skeniranje Slovenije za arheološko interpretacijo: metoda in študijski primer (dr. Benjamin Štular, dr. Edisa Lozić)
3. Možnosti uporabe lidarskih podatkov na Zavodu za gozdove Slovenije (dr. Tomaž Šturm, mag. Rok Pisek, dr. Andrej Kobler, Jurij Beguš, Dragan Matijašić)
4. Satelitsko termično snemanje Ljubljane (Rok Cedilnik, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj)
5. Lasersko skeniranje kot vir podatkov za določitev vseh stavb v Sloveniji (dr. Mihaela Triglav Čekada, Nika Mesner, Blaž Barborič)
6. Določanje stičnih naselij za vrednotenje opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena (dr. Janez Nared, dr. David Bole, dr. Rok Ciglič)
7. GIS pri študiju in raziskovalnem delu v logistiki (dr. Klemen Prah, Gregor Štrubelj, Bojan Rupnik, dr. Tomaž Kramberger, dr. Dejan Dragan)
8. Arhiviranje digitalnih prostorskih podatkov (Gregor Završnik)