Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije organiziral

17. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

DIGITALNE VEZI

Dogodek bo organiziran 24. 9. 2024 v Ljubljani.

Na 17. bienalnem simpoziju se bomo srečali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov iz cele Slovenije. Predstavili bomo najnovejše stanje na tem področju, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

V SKLOPU SIMPOZIJA BOMO PRIPRAVILI

DELOVNO SREČANJE

s predstavitvijo izbranih prispevkov ter

MONOGRAFIJO,

ki bo izšla kot 17. knjiga v knjižni zbirki »GIS v Sloveniji«.

Za ogled letaka kliknite tule: Letak - Simpozij GISS (Digitalne vezi_2024)

Za morebitna vprašanja pošljite e-pošto: giss@zrc-sazu.si