Druge oblike sodelovanja

Za druge oblike sodelovanja se lahko obrnete na nas: giss@zrc-sazu.si .