Program 16. simpozija Geografski informacijski sistemi

SEDANJOST IN PRIHODNOST

(Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Registracija udeležencev (od 8:30)

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozdrav organizatorjev in začetek simpozija (9:00)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

1.   sekcija predstavitev referatov (9:30)

 

·         Modeliranje vodne erozije tal v Sloveniji (B. Vrščaj, P. Kastelic, J. Bergant)

·         Določanje geomorfoloških in hidrogeoloških povezav med vrtačami in jamo Polina peč s 3D laserskim skeniranjem (M. Breg Valjavec, R. Ciglič, J. Tičar, S. Šebela)

·         Sezonski vpliv padavin na pojav plazenja do sredine 21. stoletja (M. Jemec Auflič, G. Bokal, Š. Kumelj, A. Medved, M. Dolinar, J. Jež)

·         Plenjenje evrazijskega risa (Lynx lynx) in mikrohabitatne reliefne značilnosti: primer analize morfometrije in morfologije vrtač kot lokacij uplenitev parkljarjev (Š. Čonč, U. Fležar, L. Hočevar, T. Oliveira, M. Krofel)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

2.   sekcija predstavitev referatov (11:10)

 

·         Vpliv izbora metode na izračun dostopnosti postajališč javnega potniškega prometa (S. Koblar, J. Tiran, N. Razpotnik Visković, M. Gabrovec)

·         GIS kot orodje za analizo pokritosti Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile (K. Prah, M. Knez)

·         Terenske meritve mobilnih omrežij 4G (T. Šturm, N. Gaberc)

·         Uporaba telematike in geografskih informacijskih sistemov v zavarovalništvu – primer mobilne aplikacije DRAJV (B. Kop, N. Golobič, E. Kolbl, Š. Jereb Planinšek, J. Klement, S. Nograšek, J. Adamec, M. Polgár)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

3.   sekcija predstavitev referatov (13:15)

 

·         Uporaba satelitskih posnetkov za spremljanje vodnega potenciala v vinogradih (A. Mangafić, P. Sivilotti, K. Lisjak)

·         Flai.ai – spletna aplikacija za samodejno klasifikacijo oblaka točk (K. Čotar, J. N. Dougan)

·         Orientacije streh obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji (Ž. Kokalj, G. Stegnar, M. Kovač)

·         Klasifikacija pokrovnosti z uporabo globokega učenja na časovnih vrstah podatkov PlanetScope (A. Marsetič, U. Kanjir)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sklep simpozija in druženje ob obletnici simpozija (14:35)

 

------------------------------------------------------------------------------------------