KOTIZACIJA

Kotizacija za simpozij vključuje napitke in prigrizke med odmorom ter izvod monografije.

Več soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.

Za člane znanstvenega in organizacijskega odbora je udeležba brezplačna. Deset dni pred dogodkom se že plačana kotizacija ne vrača. Vse cene vključujejo DDV.

Kotizacije:
  • Celotno kotizacijo (120 €) plačajo udeleženci simpozija brez prispevka v monografiji.
  • Znižano kotizacijo (70 €) plačajo avtorji in soavtorji prispevkov v monografiji.
  • Študentsko kotizacijo (20 €) plačajo dodiplomski in magistrski študenti ter brezposelni (ne vključuje monografije).


Način plačina

Prosimo, da plačila nakažete na naslov: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, račun: 01100-6030347346, sklic 00 98000220. Naša identifikacijska številka za DDV je SI38048183 in smo davčni zavezanec. 
Pri navedbi namena plačila napišite: “GISS 2024-[vaš priimek]“.
Po izvedenem plačilu lahko potrdilo zaradi lažje evidence pošljete na erik.logar@zrc-sazu.si ali po telefonski številki 01 470 65 53.
Več informacij je dostopnih na spletni strani simpozija http://giss.zrc-sazu.si.

NAVODILA ZA PLAČILO PREK NAROČILNICE ZA PRAVNE OSEBE
Pri spletni prijavi je mogoče oddati tudi naročilnico v formatu jpg. Ustanove, ki pred plačilom nujno potrebujejo račun za kotizacijo, morajo naročilnico obvezno oddati. Udeleženci, ki bodo ob prijavi oddali naročilnico, bodo račun prejeli takoj po opravljeni storitvi (izvedenem simpoziju).