Znanstveni odbor simpozija

dr. Mateja Breg Valjavec
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

dr. Rok Ciglič
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

dr. David Hladnik
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

dr. Milan Kobal
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

dr. Žiga Kokalj
ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije

dr. Marko Krevs
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

dr. Krištof Oštir
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo

dr. Drago Perko
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

dr. Tomaž Podobnikar
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

dr. Mojca Poklar
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za geografijo

dr. Blaž Repe
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

dr. Tomaž Šturm
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

dr. Mihaela Triglav Čekada
Geodetski inštitut Slovenije

dr. Timotej Verbovšek
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

dr. Matija Zorn
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

Organizacijski odbor simpozija

dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Rok Ciglič, Špela Čonč, dr. Erik Logar, dr. Daniela Ribeiro, Anja Trobec, dr. Manca Volk Bahun