Simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji so bienalni dogodek.

PRETEKLI SIMPOZIJI

13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (Ljubljana, 27. 9. 2016)

Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti je z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije 27. septembra 2016 v Ljubljani 13. zapored priredil bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji. Tokratni naslov se je glasil Prostorski podatki.
Predstavitve na simpoziju (prenesi program) so bile izbrane med 23 prispevki, ki so bili objavljeni v monografiji Digitalni podatki (prenesi knjigo), ki je 13. knjiga v zbirki GIS v Sloveniji.
Na simpoziju se je zbralo prek 90 udeležencev.
Daljše poročilo je objavljeno v tukaj (Geografski vestnik, letnik 88, številka 2).

Predavanja:

1. Uporaba lidarja v jamarstvu (dr. Miha Čekada, Petra Gostinčar)
2. Primernost podatkov projekta Lasersko skeniranje Slovenije za arheološko interpretacijo: metoda in študijski primer (dr. Benjamin Štular, dr. Edisa Lozić)
3. Možnosti uporabe lidarskih podatkov na Zavodu za gozdove Slovenije (dr. Tomaž Šturm, mag. Rok Pisek, dr. Andrej Kobler, Jurij Beguš, Dragan Matijašić)
4. Satelitsko termično snemanje Ljubljane (Rok Cedilnik, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj)
5. Lasersko skeniranje kot vir podatkov za določitev vseh stavb v Sloveniji (dr. Mihaela Triglav Čekada, Nika Mesner, Blaž Barborič)
6. Določanje stičnih naselij za vrednotenje opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena (dr. Janez Nared, dr. David Bole, dr. Rok Ciglič)
7. GIS pri študiju in raziskovalnem delu v logistiki (dr. Klemen Prah, Gregor Štrubelj, Bojan Rupnik, dr. Tomaž Kramberger, dr. Dejan Dragan)
8. Arhiviranje digitalnih prostorskih podatkov (Gregor Završnik)