Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Geografski inštitut Antona Melika v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije.

13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi z naslovom

PROSTORSKI PODATKI

bo 27. 9. 2016 v Ljubljani.


Letak simpozija z informacijami lahko dobite tukaj.
Za morebitna vprašanja pošljite e-pošto:
giss@zrc-sazu.si

Na 13. bienalnem simpoziju se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov najrazličnejših strok iz cele Slovenije. Skušali bomo predstaviti najnovejše stanje na tem področju v Sloveniji, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

Tematski sklopi:

Zajem in obdelava podatkov, kontrola in izboljšanje kakovosti prostorskih podatkov, semantična medopravilnost podatkov.
Prostorsko modeliranje, analize, simulacije.
Prostorske vizualizacije (3D)  ter avtomatizirana kartografija.
Novosti daljinskega zaznavanja na področju zajema in obdelave podatkov, primeri uporabe
na različnih strokovnih področjih.
Podpora odločanju v prostorskem in regionalnem planiranju.
Uporaba pri mednarodnih in čezmejnih projektih, usklajevanje podatkov, koordinatnih sistemov, razvoj metodologij.
Podpora ob naravnih in ekoloških nesrečah, terorističnih napadih itd.
Podpora pri oblikovanju in upravljanju zavarovanih območij.
Razvoj in uporaba na občinski ravni in v javni upravi.
Metode pri terenskem delu, uporaba GPS navigacije, dlančnikov in drugih instrumentov.
Infrastrukturni, nepremičninski, prometni, telekomunikacijski in drugi prostorski informacijski sistemi.
GIS-i v družbenih in humanističnih znanostih.
Predstavitve obstoječih in načrtovanih študijskih programov za GIS-e, e-izobraževanje, uporaba GIS-ov kot orodja za predstavljanje tem v visokošolskih in srednješolskih učnih procesih.