Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Geografski inštitut Antona Melika v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije.

13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi z naslovom PROSTORSKI PODATKI je bil organiziran 27. 9. 2016 v Ljubljani.
Naslednji simpozij bo organiziran v letu 2018.


Na 13. bienalnem simpoziju smo se zbrali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov najrazličnejših strok iz cele Slovenije. Predstavili smo najnovejše stanje na tem področju v Sloveniji, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

Letak simpozija z informacijami lahko dobite tukaj.
Predavanja so na voljo tukaj.

Za morebitna vprašanja pošljite e-pošto: giss@zrc-sazu.si