Program 15. simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji bo dostopen poleti 2020.