Program 13. simpozija Geografski informacijski sistemi z naslovom PROSTORSKI PODATKI

(Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, pritličje)

------------------------------------------------------------------------------------------

8:00–9:00

Registracija udeležencev

------------------------------------------------------------------------------------------

9:00

Pozdrav organizatorjev in začetek simpozija

  • dr. Jerneja Fridl, pomočnica direktorja Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • dr. Gregor Perko, prodekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
  • dr. Stanko Pelc, predsednik Zveze geografov Slovenije
  • mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije

------------------------------------------------------------------------------------------

9:15–10:30

Predstavitev referatov z diskusijo

predsedujoča: dr. Mateja Breg Valjavec, GIAM ZRC SAZU

1. Uporaba lidarja v jamarstvu
(dr. Miha Čekada, Petra Gostinčar)

2. Primernost podatkov projekta Lasersko skeniranje Slovenije za arheološko interpretacijo: metoda in študijski primer
(dr. Benjamin Štular, dr. Edisa Lozić)

3. Možnosti uporabe lidarskih podatkov na Zavodu za gozdove Slovenije
(dr. Tomaž Šturm, mag. Rok Pisek, dr. Andrej Kobler, Jurij Beguš, Dragan Matijašić)

4. Satelitsko termično snemanje Ljubljane
(Rok Cedilnik, dr. Krištof Oštir, dr. Žiga Kokalj)

------------------------------------------------------------------------------------------

10:30–11:00

Odmor

------------------------------------------------------------------------------------------

11:00–12:15

Predstavitev referatov z diskusijo

predsedujoči: dr. Tomaž Šturm, ZGS

5. Lasersko skeniranje kot vir podatkov za določitev vseh stavb v Sloveniji
(dr. Mihaela Triglav Čekada, Nika Mesner, Blaž Barborič)

6. Določanje stičnih naselij za vrednotenje opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega gospodarskega pomena
(dr. Janez Nared, dr. David Bole, dr. Rok Ciglič)

7. GIS pri študiju in raziskovalnem delu v logistiki
(dr. Klemen Prah, Gregor Štrubelj, Bojan Rupnik, dr. Tomaž Kramberger, dr. Dejan Dragan)

8. Arhiviranje digitalnih prostorskih podatkov
(Gregor Završnik)

------------------------------------------------------------------------------------------

12:15

Sklep simpozija

------------------------------------------------------------------------------------------


Program v zapisu pdf je na voljo TUKAJ.

------------------------------