Program 14. simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

POKRAJINA V VISOKI LOČLJIVOSTI

(Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, pritličje)

------------------------------------------------------------------------------------------

8:00–11:00

Registracija udeležencev

------------------------------------------------------------------------------------------

9:00

Pozdrav organizatorjev in začetek simpozija

  • dr. Jerneja Fridl, pomočnica direktorja ZRC SAZU
  • dr. Katja Vintar Mally, prodekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
  • mag. Igor Lipovšek, predsednik Zveze geografov Slovenije
  • mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije

------------------------------------------------------------------------------------------

9:15–10:30

Predstavitev referatov z diskusijo

predsedujoči: dr. Žiga Kokalj, ZRC SAZU

1. Uporaba orodij GIS v analizi magnitude in globine potresov v Sloveniji za potrebe ocenjevanja potresne nevarnosti
(Gregor Rajh, dr. Andrej Gosar)

2. Vpliv kamninske podlage na izoblikovanost površja v porečju Lahomnice
(dr. Mauro Hrvatin, dr. Drago Perko)

3. Vzreja modelov višin iz lidarskih podatkov
(dr. Dimitrij Mlekuž)

4. Analiza časovnih vrst SENTINEL-2 za zaznavanje neupravičene rabe na trajnih travnikih
(Nataša Đurić, Urša Kanjir, dr. Tatjana Veljanovski)

------------------------------------------------------------------------------------------

10:30–11:00

Odmor

------------------------------------------------------------------------------------------

11:00–12:15

Predstavitev referatov z diskusijo

predsedujoča: dr. Mihaela Triglav Čekada, Geodetski inštitut Slovenije

5. Historično-geografsko preučevanje novodobne poselitve vršajev z vidika naravne degradacije: primer Zgornjesavske doline
(dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Blaž Komac)

6. Lokalna območja delovne mobilnosti v Sloveniji
(dr. Samo Drobne, Lavra Borovnik, dr. Mitja Lakner)

7. Analiza potovalnih vzorcev uporabnikov mestnega potniškega prometa v Ljubljani
(Simon Koblar, Matej Žebovec)

8. Prometne nesreče v občini Maribor ob različnih vremenskih situacijah
(dr. Danijel Ivanjšič, dr. Igor Žiberna)

------------------------------------------------------------------------------------------

12:15

Sklep simpozija

------------------------------------------------------------------------------------------

[PROGRAM V DATOTEKI PDF]