KOTIZACIJA

Kotizacije:
- kotizacija za redne udeležence (vključuje tudi monografijo): 100 EUR,
- znižana kotizacija za avtorje prispevkov, ki bodo objavljeni v monografiji (vključuje tudi monografijo): 60 EUR,
- kotizacija za študente in brezposelne (ne vključuje monografije): 10 EUR.

Več soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.
Za člane znanstvenega in organizacijskega odbora je udeležba brezplačna.
Kotizacija vključuje napitke in prigrizke med odmorom.
Vsak peti udeleženec z iste ustanove ima udeležbo brezplačno.
Deset dni pred dogodkom se že plačana kotizacija ne vrača.
Vse cene vključujejo DDV.

Način plačina
Prosimo, da plačila nakažete na naslov: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, račun: 01100-6030347346, sklic 42311. Naša identifikacijska številka za DDV je SI-38048183 in smo davčni zavezanec. V namen plačila vpišite vsaj priimek udeleženca.