KOTIZACIJA

Kotizacije:
- kotizacija za redne udeležence (vključuje tudi monografijo): 120 EUR,
- znižana kotizacija za avtorje prispevkov, ki bodo objavljeni v monografiji (vključuje tudi monografijo): 70 EUR,
- študentska kotizacija za dodiplomske in magistrske študente ter brezposelne (ne vključuje monografije): 20 EUR.

Več soavtorjev prejme toliko izvodov monografije, kolikor znižanih kotizacij je bilo plačanih.
Za člane znanstvenega in organizacijskega odbora je udeležba brezplačna (prijava pa je obvezna).
Kotizacija vključuje napitke in prigrizke med odmorom ter izvod monografije.
Deset dni pred dogodkom se že plačana kotizacija ne vrača.
Vse cene vključujejo DDV.

Način plačina
Prosimo, da plačila nakažete na
naslov: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana,
račun: 01100-6030347346,
sklic 42311.
Naša identifikacijska številka za DDV je SI-38048183 in smo davčni zavezanec.
Pri navedbi namena plačila napišite: “GISS 2020-[vaš priimek]“.
Po izvedenem plačilu lahko potrdilo zaradi lažje evidence pošljete na daniela.ribeiro@zrc-sazu.si.

NAVODILA ZA PLAČILO PREK NAROČILNICE ZA PRAVNE OSEBE
Pri spletni prijavi je mogoče oddati tudi naročilnico v formatu jpg. Ustanove, ki pred plačilom nujno potrebujejo račun za kotizacijo, morajo naročilnico obvezno oddati. Udeleženci, ki bodo ob prijavi oddali naročilnico, bodo račun prejeli takoj po opravljeni storitvi (izvedenem simpoziju).

Če imate vprašanje glede načina plačila, lahko pošljete sporočilo na daniela.ribeiro@zrc-sazu.si ali pokličete na 01 4706 549 ali 01 4706 509.