Znanstveni odbor simpozija

dr. Mateja Breg Valjavec
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

dr. Rok Ciglič
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

dr. David Hladnik
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo

dr. Žiga Kokalj
ZRC SAZU, Inštitut za antropološke in prostorske študije

dr. Marko Krevs
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

dr. Krištof Oštir
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin

dr. Drago Perko
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

dr. Tomaž Podobnikar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za okoljsko gradbeništvo

dr. Blaž Repe
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

dr. Tomaž Šturm
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

dr. Mihaela Triglav Čekada
Geodetski inštitut Slovenije

dr. Matija Zorn
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

Organizacijski odbor simpozija

dr. Mateja Breg Valjavec, dr. Rok Ciglič, dr. Primož Gašperič, dr. Matjaž Geršič, Maruša Goluža, dr. Daniela Ribeiro, Jure Tičar