Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije.

14. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

POKRAJINA V VISOKI LOČLJIVOSTI

bo organiziran 26. 9. 2018 v Ljubljani.

Na 14. bienalnem simpoziju se bomo zbrali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov najrazličnejših strok iz cele Slovenije. Predstavili bomo najnovejše stanje na tem področju v Sloveniji, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

Letak simpozija je na voljo tukaj.

Za morebitna vprašanja pošljite e-pošto: giss@zrc-sazu.si