Bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji organizira Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije.

15. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji

MODELIRANJE POKRAJINE

je bil organiziran 30. 9. 2020 v Ljubljani.

Na 15. bienalnem simpoziju smo se srečali raziskovalci, strokovnjaki, pedagogi, uporabniki in proizvajalci geografskih informacijskih sistemov najrazličnejših strok iz cele Slovenije. Predstavili smo najnovejše stanje na tem področju v Sloveniji, izmenjali izkušnje ter vzpostavili nove in utrdili že utečene strokovne vezi.

Letak simpozija je na voljo tukaj.

Za morebitna vprašanja pošljite e-pošto: giss@zrc-sazu.si